Καραουλάνης Άγγελος Δ. - Θεσσαλονίκη
Οικιακές Εγκαταστάσεις - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Γιαννιτσών 57, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310911791

Γεωγραφικό πλάτος:

Γεωγραφικό μήκος:

Καραουλάνης Άγγελος Δ. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Καραουλάνης Άγγελος Δ. - Θεσσαλονίκη Οικιακές Εγκαταστάσεις - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Our company Καραουλάνης Άγγελος Δ. will be useful in the city Θεσσαλονίκη. The legal address of the company is . You can find the location and working hours on our website or on workdays by calling 2310911791.