ΡΟΜΒΟΣ GLASS - Θεσσαλονίκη
Οικοδομικά Υλικά - Εργοληψίες - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Γιαννιτσών 57, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310781200

Γεωγραφικό πλάτος:

Γεωγραφικό μήκος:

ΡΟΜΒΟΣ GLASS - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - ΡΟΜΒΟΣ GLASS - Θεσσαλονίκη Οικοδομικά Υλικά - Εργοληψίες - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Εμπορία και επεξεργασία υαλοπινάκων και εξαρτημάτων γυάλινων κατασκευών.