Γκολιός Γεώργιος Κ. - Θεσσαλονίκη
Οικοδομικά Υλικά - Εργοληψίες - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Πλαστήρα 53, Θεσσαλονίκη, 54250, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310322862

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6027623000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9749042610619

Γκολιός Γεώργιος Κ. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Γκολιός Γεώργιος Κ. - Θεσσαλονίκη Οικοδομικά Υλικά - Εργοληψίες - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

2310306328