Μιχαηλίδης Γεώργιος Θ. - Θεσσαλονίκη
Κατασκευές - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Γιαννιτσών 57, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310705572

Γεωγραφικό πλάτος:

Γεωγραφικό μήκος:

Μιχαηλίδης Γεώργιος Θ. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Μιχαηλίδης Γεώργιος Θ. - Θεσσαλονίκη Κατασκευές - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Our company Μιχαηλίδης Γεώργιος Θ. will be useful in the city Θεσσαλονίκη. The legal address of the company is . You can find the location and working hours on our website or on workdays by calling 2310705572.