ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - Θεσσαλονίκη
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Γιαννιτσών 57, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310518823

Γεωγραφικό πλάτος:

Γεωγραφικό μήκος:

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - Θεσσαλονίκη ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

2310529682, 2310538196, 2314439301