Βαρέα Οχήματα - Θεσσαλονίκη

Σουανίδη Εμμανουήλ 10, Θεσσαλονίκη, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6932606877
Πόντου 23, Πλησίον Β ΚΤΕΟ, Θεσσαλονίκη, 54454, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310778866
Γιαννιτσών 57, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310680402