ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - Θεσσαλονίκη

Τσιμισκή 87, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310285469